Thursday, October 14, 2021

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Μετάφραση: Parvy Palmou MA, Gestalt Therapist

Είναι σημαντικό για την/τον/το ειδικο ψυχικής υγείας να δημιουργήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο συζητούνται ο εμβολιασμός COVID-19, η υποστήριξη στο γραφείο και η πρακτική της ψυχοθεραπείας. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη υψηλότερων επιπέδων δημόσιας υγείας και εμβολιασμού ατόμων και μικρότερη αντίσταση στο να εμβολιαστούν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση τεσσάρων βημάτων ή διαδικασιών: (1) μιλήστε με θετικές προσδοκίες, (2) δηλώστε με σαφήνεια τις πρακτικές σας, (3) χρησιμοποιήστε δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης για να ακούσετε τον πυρήνα των αμφιβολιών ή των φόβων των προσώπων σε θεραπεία και (4) χρησιμοποιήστε δεξιότητες συνέντευξης για να εξηγήσετε και να προσφέρετε πληροφορίες ώστε να αυξήσετε τα κίνητρα για εμβολιασμό.

Μιλήστε με θετικούς όρους, με θετικές προσδοκίες. Ας υποθέσουμε ότι το άτομο έχει θετική άποψη για την αξία των εμβολιασμών και σχεδιάζει να εμβολιαστεί οποιαδήποτε στιγμή είναι επιλέξιμος. Χρησιμοποιήστε φράσεις όπως "όταν εμβολιαστείτε" αντί για "εάν εμβολιαστείτε". Αναφέρετε τα καλύτερα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, χωρίς να επεκτείνετε τα όρια των γνωστών σήμερα. Ενισχύστε την αξία της επιστήμης και των εμπειρικών δεδομένων υγείας, της έρευνας και των ευρημάτων.

Περιγράψτε με σαφήνεια τις συνθήκες και τις προσδοκίες σας για την παροχή υπηρεσιών στο γραφείο. Ενημερώστε τους ασθενείς για το τι κατάσταση υγείας και άλλες συμπεριφορές υγείας (όπως η χρήση μάσκας και οι εμβολιασμοί) θα περιμένετε ως προϋπόθεση για την επίσκεψη στο γραφείο σας. Ενημερώστε για τυχόν απαιτήσεις τεκμηρίωσης εμβολιασμού(όπως πιστοποιητικό). Ενημερώστε τους για τη διαθεσιμότητα των τηλε-υπηρεσιών (π.χ skype) για εκείνους που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την απαίτηση για εμβολισμό.

Ακούστε ενεργά αμφιβολίες και φόβους. Όλοι έχουν το δικαίωμα να αμφισβητούν τις συμβουλές υγειονομικής περίθαλψης. Η ουσιαστική κλινική πτυχή αυτού για τους ψυχολόγους δεν είναι εάν το άτομο έχει αμφιβολίες και φόβους, αλλά, μάλλον, ο πυρήνας των ανησυχιών και των ερωτήσεων. Θα με βοηθήσει πραγματικά αυτό; Πώς μπορεί να με πληγώσει αυτό; Είναι ασφαλές; Προσδιορίστε την ανησυχία και προφορικά εκφράστε το συναισθηματικό στοιχείο που εμπλέκεται. Υποστηρίξτε το άτομο στην αβεβαιότητα που βιώνει, έχει το δικαίωμα να αναζητήσει τα καλύτερα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τη συγκεκριμένη ανησυχία του.

Εξερευνήστε ενεργά την κατανόηση του ατόμου για την κατάστασή του. Ποια είναι η κατανόηση του ατόμου για την τρέχουσα κρίση δημόσιας υγείας; Ποια είναι η κατανόηση του ατόμου για τη σειρά διαθέσιμων επιλογών; Ακούστε τις ανησυχίες του ατόμου και επαναλάβετε την ανησυχία του για να βεβαιωθείτε ότι τις έχετε ακούσει σωστά. Λάβετε την επιβεβαίωσή τους. Εάν πιστεύετε ότι η άποψή τους είναι σωστή, αναγνωρίστε την υποστήριξή σας. Εάν πιστεύετε ότι η άποψή του είναι εσφαλμένη, καλέστε το άτομο να διερευνήσει περαιτέρω την άποψή του και να εξετάσει τα στοιχεία που υποστηρίζουν τη μία ή την άλλη προοπτική.

Να θυμάστε ότι διαφορετικές πηγές πληροφοριών έχουν διαφορετικά πρότυπα για τα λεγόμενα «αποδεικτικά στοιχεία» και διαφέρουν ως προς την αλήθεια ή την αξιοπιστία. Εισάγετε μια τέτοια άποψη σε άτομα που πιστεύετε ότι βασίζουν τη γνώμη τους σε αμφισβητήσιμες πηγές ή φήμες.

Εκφράστε αμφιβολία ή σκεπτικισμό για οτιδήποτε πιστεύετε ότι είναι στην πραγματικότητα λάθος. Εάν το θεραπευόμενο πρόσωπο απαντήσει λέγοντάς σας ότι κάνετε λάθος ή σας πει για άλλη μια φορά την πεποίθησή του, μην μαλώνετε μαζί του. Αντίθετα, υποχωρήστε και γίνετε περίεργοι για τις πεποιθήσεις του ατόμου. Προσκαλέστε τον ασθενή να συμμετάσχει μαζί σας για να διερευνήσει περαιτέρω τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα δεδομένα.

Ορισμένες ανακριβείς παραδοχές (όπως τα μικροτσίπ στο εμβόλιο) μπορεί να υποδεικνύουν ευρύτερες και γενικότερες πεποιθήσεις και συναφή γεγονότα ζωής που πρέπει να διερευνηθούν. Είναι μια κλινική απόφαση αν θα συμμετάσχουμε σε αυτήν τη συζήτηση αυτή τη στιγμή ή θα τη θυμηθούμε για άλλη φορά, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πιο πιεστικά άμεσα προβλήματα.

Τέσσερις συμβουλές που πρέπει να θυμάστε:

Σεβαστείτε την αυτονομία του ατόμου. Το άτομο έχει το δικαίωμα να καθορίσει μόνος του ποιες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης θα λάβει και ποιες όχι. Είναι σημαντικό για αυτούς να κατανοήσουν επίσης ότι η απόφασή τους θα έχει και περιορισμούς.

Ασχοληθείτε με την αληθινή επικοινωνία. Δηλώστε σχετικές επιστημονικές πληροφορίες, όπως τις γνωρίζετε. Μην υπερεκτιμάτε τα γνωστά. Αναγνωρίστε τα όρια των γνώσεων σας. Δεσμευτείτε να εμπλακείτε στην εξεύρεση πρόσθετων επιστημονικών δεδομένων, όπως απαιτείται.

«Να είστε περίεργοι για τις απόψεις και τις πεποιθήσεις του ατόμου. Οι εμπειρίες ζωής διαμορφώνουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, τι πιστεύουμε και ποιον εμπιστευόμαστε. Είναι πάντα απαραίτητο στην ψυχοθεραπεία να αποκτήσουμε μια σαφή κατανόηση των βιωμένων εμπειριών ενός ατόμου και των ιδεών που έχουν αναπτύξει για να αντιμετωπίσουν ως αποτέλεσμα»

Υποστηρίξτε έναν αντικειμενικό, βασισμένο σε γεγονότα και επιστημονικά ενημερωμένο τρόπο ζωής. Είναι πάντα καλό να σκεφτόμαστε γιατί κάποιος πιστεύει οτιδήποτε πιστεύει. Εξετάστε ποιος ή ποιοι άλλοι έχουν τις πεποιθήσεις αυτές (και πόσοι άλλοι) έχουν αυτή την πεποίθηση - και γιατί.

Πηγή: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7849216/

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis