Friday, June 16, 2023

Συμπεριληπτική Ψυχοθεραπεία ως προς τα Φύλα, τις Σεξουαλικότητες & την Ποικιλομορφία των Σχέσεων (GSRD)


Gender & Sexual Relationship Diversity Therapy
(GSRD)

(Μονοετής Βιωματική Εκπαίδευση)
Εκπαιδεύτριες:
Πάρβη Πάλμου & Άννα Απέργη Κωνσταντινίδη

(διαβάστε περισσότερα για τις εκπαιδεύτριες στο τέλος της ανακοίνωσης αυτής)


Το Ελληνικό Κέντρο Focusing (ΕΚF), αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (EAP) ως Ευρωπαϊκά Διαπιστευμένο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία (EAPTI), σε συνεργασία με τις Πάρβη Πάλμου & Άννα Απέργη Κωνσταντινίδη, με σεβασμό στην αρχή του «τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», συνδιοργανώνουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην GSRD (Gender and sexual relationship diversity) θεραπεία.
Στόχοι του προγράμματος

Στόχοι του εν λόγω προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην GSRD θεραπεία, με προσωποκεντρικό και βιωματικό τρόπο, μέσα σε ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον, καθώς και η αύξηση της επίγνωσης των εκπαιδευομένων ως προς τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ πληθυσμών.
GSRD (Gender and Sexual Relationship Diversity) θεραπεία

Η GSRD θεραπεία βασίζεται σε μια διαθεωρητική, μη-κατευθυντική και συμπεριληπτική προσέγγιση, όπου σχεδόν όλα τα θεωρητικά/θεραπευτικά μοντέλα (Προσωποκεντρικά, Focusing, Συμπεριφορικά, Gestalt, Υπαρξιακά, κ.α.) μπορούν να εμπλουτιστούν και να λειτουργήσουν εντός των κεντρικών οργανωτικών αρχών τους (Davies and Neal, 2000).

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έγινε η επιλογή της χρήσης του όρου GSRD ως πιο περιεκτικού, συγκριτικά με τον πιο παραδοσιακά χρησιμοποιούμενο και γνωστό LGBTQIA+, ώστε να περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα ταυτοτήτων φύλου και σεξουαλικής ποικιλομορφίας.

Ο όρος GSRD είναι μια πρόσφατη και σκόπιμη διαφοροποίηση από την Καταφατική ή Υποστηρικτική Θεραπεία (Affirmative Therapy), προκειμένου να συμπεριλάβει και να υποστηρίξει όλες τις μορφές, πτυχές και ζητήματα σχετικά με το φάσμα των φύλων, ταυτοτήτων εκφράσεων και χαρακτηριστικών. Συμπεριλαμβάνει επίσης το εσωτερικό βίωμα και την εμπειρία των Νευροδιαφορετικών ατόμων καθώς και ατόμων με εναλλακτικές μορφές σεξουαλικότητας (Kink, Fetish, BDSM, Polyamory, Consensual Non-Monogamy, Αsexuality, κ.α.).

Αποπαθολογικοποίηση: από την Συν-οσηρότητα στην Συν-ικανότηττα

Οι πληθυσμοί που διέφεραν και διαφέρουν, από αυτό που η κοινωνία, η εκκλησία και η εκπαίδευση έχουν κανονικοποιήσει και επιβάλλει, αντιμετωπίζονται ως μη-φυσιολογικοί και παράξενοι. Καταλήγουν να ψυχιατρικοποιούνται, με αποτέλεσμα τoν αποκλεισμό, την στιγματοποίηση και την κακοποίηση συχνά και από ειδ. ψυχικής υγείας (με απόγειο την εμπλοκή ακόμη και σε μη νόμιμες θεραπείες μεταστροφής (Conversion Therapies), οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως βασανιστήρια). Συχνά ακούγονται οι λέξεις «διαταραχή», «ιδιαιτερότητα», «επιλογή» του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου, «τρανσεξουαλισμός» ή «τρανσβεστισμός», «ερμαφροδιτισμός» και πολλές άλλες επικίνδυνες και κακοποιητικές περιγραφές, για τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου ενός προσώπου.

Υπάρχει, συνεπώς, μεγάλη ανάγκη για συμπερίληψη σε όλες τις ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που καλούνται να κατανοήσουν το πλαίσιο των πληθυσμών αυτών. Η ενσυναίσθηση και η άνευ όρων αποδοχή δεν είναι αρκετές. Χρειάζεται στοχευμένη βιωματική εκπαίδευση ώστε το εκπαιδευόμενο πρόσωπο όχι μόνο να θέλει, αλλά και να μπορεί έμπρακτα να δουλέψει με όλες τις ποικιλομορφίες αποδομώντας πρώτα τις δικές του ενδοβολές που εμποδίζουν την αυθεντική θεραπευτική σχέση.

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων των Εκπαιδευόμενων Προσώπων

Η GSRD θεραπεία απαιτεί ένα βαθύ ενδιαφέρον για τη ζωή του προσώπου σε θεραπεία, που συμβαδίζει με τις προσωποκεντρικές αρχές. Επίσης χρειάζεται ευαισθησία, υπερεπαγρύπνηση και αδρή περιέργεια, συνεπικουρούμενη από μια Focusing στάση, για να μπορέσει να υπάρξει αποδοχή της ολότητας της ύπαρξης. Τα εκπαιδευόμενα πρόσωπα καλούνται να αναπτύξουν πλήρη επίγνωση του κοινωνικού πλαισίου, μέσα στο οποίο ζουν άνθρωποι διαφορετικών ταυτοτήτων, φύλων, εκφράσεων και σεξουαλικών προσανατολισμών, καθώς και πόσες ταυτότητες μπορούν να αλληλεπιδράσουν και περιστασιακά να συγκρουστούν.

Κάθε εκπαιδευόμενο πρόσωπο καλείται, συνεπώς, να δώσει προτεραιότητα στην αύξηση της κατανόησης των δικών του προκαταλήψεων και ετεροκανονικών υποθέσεων σχετικά με το τί συνιστά «υγιή» και «φυσιολογική» συμπεριφορά, όσον αφορά το φύλο, τους ρόλους των φύλων και τις σχέσεις. Κανένα πρόσωπο δεν είναι εντελώς απαλλαγμένο από φοβικές στάσεις, ρατσιστικές, σεξιστικές συμπεριφορές και ιδέες, επειδή έχουμε κοινωνικοποιηθεί μέσα στην κυρίαρχη κουλτούρα των πολικοτήτων, όπου αυτές οι ιδέες είναι ένα εγγενές και διαρκές δεδομένο.
Μορφή του Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι βασικά βιωματικό και αποτελείται από 7 θεματικές ενότητες (Modules) που θα πραγματοποιηθούν σε 7 Σαββατοκύριακα, καθώς και από 2 επιπλέον Σάββατα.

Κάθε ενότητα εμπεριέχει ένα θεωρητικό και ένα βιωματικό μέρος.

Στο θεωρητικό μέρος θα υπάρχει έντονη διάδραση και συζήτηση, καθώς και βιωματικές παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων. Το βιωματικό μέρος συμπεριλαμβάνει ασκήσεις Gestalt, Σωματικής Θεραπείας, Εκδραμάτιση, Focusing, Θέατρο του Καταπιεσμένου, Ψυχική Αρχιτεκτονική, Queerbodiment. Τα εκπαιδευόμενα πρόσωπα θα δουλέψουν εντατικά με αποσπάσματα υποθετικών και πραγματικών περιστατικών (Vignettes).

Διάρκεια και Ώρες Προγράμματος

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε ένα ακαδημαϊκό έτος (Νοέμβριος-Ιούνιος)
και περιλαμβάνει 7 Σ/Κ και 2 Σάββατα δια ζώσης ομαδική εκπαίδευση
καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός ομάδας
(π.χ., μελέτη, συγγραφή εργασιών, βιντεοσκόπηση, κ.λπ.).
Προϋποθέσεις

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα τα οποία έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβουλευτικής ή/και ψυχοθεραπείας διάρκειας 3 ή 4 χρόνων αντίστοιχα και εργάζονται ως σύμβουλοι ψυχικής υγείας ή/και ψυχοθεραπευτές/πεύτριες.

Διαδικασία συμμετοχής

Υποβολή αναλυτικού βιογραφικού και συνέντευξη.

Παρατήρηση: Να σημειωθεί πως για την διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, και κυρίως την ασφάλεια των μελλοντικών θεραπευόμενων, η δυνατότητα συνέχισης της συμμετοχής θα επαναξιολογείται, καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης.
Έναρξη

Σαββατοκύριακο, 4-5 Νοεμβρίου 2023
Σχετικά με τις εκπαιδεύτριες

Πάρβη Πάλμου

H Πάρβη Πάλμου ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ψυχολογία το 1998, ολοκληρώνοντας το πτυχίο Bachelor of Arts in Psychology το 2002. Το ενδιαφέρον της στον ανθρώπινο ψυχισμό την οδήγησε να συνεχίσει τις σπουδές της στο University of Indianapolis λαμβάνοντας τον τίτλο Master in Clinical Psychology, η ενασχόληση της με τη Φιλοσοφία και τον Υπαρξισμό την απομάκρυνε από το κλινικό πεδίο και την ώθησε να κάνει μετεκπαίδευση στη Θεραπεία Gestalt στο Gestalt Institute of San Fransisco όπου και εργάστηκε ως Assistant Trainer, έχοντας την ευκαιρία να εκπαιδευτεί και να συνεργαστεί με θεραπευτές Gestalt διεθνούς φήμης όπως ο Bud Feder. Παρουσιάζει εργαστήρια και καθοδηγεί ομάδες αυτογνωσίας σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη και συνεχίζει να επιμορφώνεται με σεμινάρια διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων και πρακτικών (Focusing, Διαγενεολογική Θεραπεια Gestalt, Θεραπεία Τραύματος, Ψυχογενετικό Σύστημα – Θεραπεία Ζεύγους, Redecision Therapy, Art Therapy, Mindfulness, Somatic Experiencing, Μη Βίαιη Επικοινωνία, Θέατρο του Καταπιεσμένου, Καταπολέμηση Ρητορικής Μίσους κ.α.).

Το 2013 δημιούργησε την Συνθετική Μέθοδο Αυτογνωσίας “Ψυχική Αρχιτεκτονική” όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με μεγάλη επιτυχία στη Αθήνα την Θεσσαλονίκη στην Κρήτη και στην Ρόδο. Στα πλαίσια συνεδρίων έχει καθοδηγήσει βιωματικά σεμινάρια Gestalt στην Αυστρία, Τσεχία και Εσθονία, Ιταλία, Ουγγαρία με συμμετέχοντες από 15 διαφορετικές χώρες. Μαζί με την Mαρία Μουχταρίδου δημιούργησαν τα Retreat Αυτογνωσίας στην Φύση Yoga & Gestalt. Είναι τακτική συνεργάτης της Hellenic Youth Participation όπου καθοδηγεί σεμινάρια αυτογνωσίας και ομάδες νέων. Επίσης, αρθρογραφεί σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες όπου έχει αρκετές δημοσιεύσεις. Τα τελευταία 13 χρόνια προσφέρει εθελοντική εργασία στο Σ.Υ.Δ-Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, οπού έλαβε τιμητικό βραβείο για τη συνεισφορά της το 2013 και ασχολείται ιδιαίτερα με την GSRD-Gender & Sexual Relationship Diversity Therapy και την έρευνα. Έχει παρουσιάσει εργαστήρια για ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα στο Πάντειο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, είναι ομιλήτρια στην Ημέρα Μνήμης Διεμφυλικών και πρώην εκπαιδεύτρια προγράμματα της ψυχιατρικής πτέρυγας στο Νοσοκομείο της Αεροπορίας. Είναι μέλος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών και Υπεύθυνη Υγείας Τρανς και Ιντερσεξ Οικογενειών Σ.Υ.Δ. Εχει επιτελέσει μέλος δυο διεπιστημονικών γνωμοδοτικών επιτροπών του υπουργείου υγείας για την πρόσβαση των τρανς και φυλοδιαφορετικών προσώπων και την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Είναι μέλος της European Association of Gestalt Therapy (EAGT) και της Association for the Advancement of Gestalt Therapy (ΙAAGT), όπου έχει και το ρόλο του Policy Officer. Μαζί με την διευθύντρια του ΣΥΔ  Άννα Απέργη δημιούργησε το πρόγραμμα εκπαίδευσης LGBTQI+ Επιβεβαιωτική Θεραπεια Gestalt για το Παν. Αιγαιου. Το 2017 ξεκίνησε την διατριβή της ως Phd υποψήφια διδακτόρισσα στο University of Bolton U.K. πάνω στην διεμφυλική υγεία.

e-cv:

Links:


Άννα Απέργη Κωνσταντινίδη

Η Άννα Κωνσταντινίδη Απέργη, είναι Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ) (www.tgender.gr) και έχει διατελέσει για πάνω από δέκα χρόνια σε οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Είναι τακτικό μέλος του ΣΥΔ από το 2012. Από το 2015 έως το 2016 διετέλεσε Γραμματέας Περιφέρειας του ΣΥΔ, ενώ από το 2017 έως το 2021 υπήρξε Διευθύντρια του ΣΥΔ. Είναι ορισμένο μέλος από το ΣΥΔ στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, και, εκπρόσωπος του Σωματείου στο Μηχανισμό Καταγραφής της ΕΕΔΑ.

Από τον Μάρτιο του 2022 μέχρι και σήμερα βρίσκεται στη θέση της Προεδρίας του Σωματείου, ενώ είναι και ορισμένο μέλος από τις ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), Προεδρεύουσα του Τμήματος Προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της ΕΕΔΑ και ορισμένο αν. μέλος από την ΕΕΔΑ στο Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ΕΣΡΜ) του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Από το 1997 έως και το 2000 εργάστηκε ως ασκ. Δικαστική Επιμελήτρια στα Πρωτοδικεία Δράμας και Ξάνθης. Συμμετείχε στο πλευρό της αείμνηστης Προέδρου του ΣΥΔ, Μαρίνας Γαλανού, ως εκπρόσωπος του Σωματείου σε Επιτροπές της Βουλής των Ελλήνων, όπως για την ψήφιση του νόμου του συμφώνου συμβίωσης, της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου και της ίσης μεταχείρισης, ενώ τον Νοέμβριο του 2022 συμμετείχε στις συνεδριάσεις της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, για την επεξεργασία και την εξέταση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αναμόρφωση του Σωφρονιστικού Κώδικα.

Από το 2016 εργάστηκε ως Ειδική Σύμβουλος (Expert) σε θέματα ασύλου ΛΟΑΤΙ+ προσφύγων και αιτούντων διεθνούς προστασίας στη ΜΚΟ PRAKSIS, ενώ το 2018 υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας με στόχο την πλήρη πρόσβαση των τρανς και ίντερσεξ προσώπων στο χώρο της υγείας.

Από το 2020 έως το 2021, εργάστηκε ως εκπαιδεύτρια στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «GESTALT Καταφατική ΛΟΑΤΚΙ Συμβουλευτική για τη σεξουαλική διαφορετικότητα και τις ταυτότητες φύλου».

Επίσης συμμετείχε με εκπαιδευτικό ρόλο σε πολλά επιμορφωτικά σεμινάρια πάνω σε θέματα έκφρασης, ταυτότητας, χαρακτηριστικών φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού, όπως σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Εθνικής Σχολής Δικαστών προς Δικαστές και Εισαγγελείς για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+, σε επιμορφωτικό σεμινάριο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) προς Ειρηνοδίκες για την ορθή εφαρμογή του Ν.4491/2017 της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, ενώ από τον Φεβρουάριο έως και τον Μάιο του 2022 υπήρξε εκπαιδεύτρια του επιμορφωτικού προγράμματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, σε θέματα ΛΟΑΤΚΙ+.

Αρθρογραφεί στο ηλεκτρονικό ειδησεογραφικό περιοδικό ΛΟΑΤΚΙ θεματικής t-zine.gr, ενώ άρθρα της έχουν φιλοξενηθεί σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά.

Tuesday, April 4, 2023

Η Eπεξεργασία των Oνείρων στη Θεραπεία Gestalt


Βιωματικό Σεμινάριο

 Ο Perls πίστευε ότι για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί την έννοια του ονείρου και να επανα-ενσωματώσει τα αποκηρυγμένα κομμάτια του εαυτού που βρίσκονται σε σύγκρουση, θα πρέπει να διηγηθεί το όνειρο σε ενεστώτα χρόνο εκδραματίζοντας το στο Εδώ και το Τώρα, εστιάζοντας στο συναίσθημα. Με αυτό τον τρόπο, το όνειρο ζωντανεύει και ο θεραπευόμενος, σαν ηθοποιός, παίζει το ρόλο όλων τον χαρακτήρων του ονείρου, ακόμα και των αντικειμένων, ανοίγοντας ένα πραγματικό διάλογο με τα σύμβολα τα οποία αναγκάζονται αποτραβηγμένα από την προστασία που τους προσέφερε το σκοτάδι του υποσυνείδητου, να αποκαλύψουν τα κρυμμένα μυστικά τους.


Εισηγήτρια: Πάρβη Πάλμου

Join Event---->Εδώ

Απευθύνεται σε:
-->Επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους ψυχικής υγείας(ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπευτές κλπ.)
-->Κάθε ενδιαφερόμενο για την προσωπική του ανάπτυξη

Θα δοθούν αναλυτικές σημειώσεις και βεβαιώσεις παρακολούθησης
Οι θέσεις είναι περιορισμένες

Ημερομηνία:
Κυριακή 30/04/2023
'Ωρα: 10.30-15.30

Τοποθεσία:
Online-Zoom

Εισφορά:
Early Bird μέχρι 20 Απριλίου: 80 ευρώ
Late Registration: 90 ευρώ
Με τραπεζική κατάθεση (Alpha, Εθνική),
Pay Pal, Revolut. Κατόπιν επικοινωνίας

Επικοινωνία-Εγγραφές:
Πάρβη Πάλμου
τηλ. 6976307815
palmoup@hotmail.com

Thursday, March 30, 2023

Queering Gestalt Therapy: Μια Ανθολογία για το Φύλο, την Σεξουαλικότητα & την Ποικιλομορφία των Σχέσεων στην Ψυχοθεραπεία

Το πρώτο βιβλίο του είδους του που είναι peer reviewed, αποτελεί έναν ο σημαντικό τόμο που πραγματεύεται ένα τρέχον και σημαντικό κενό στον τομέα της θεραπείας Gestalt: η πρακτική και η ψυχοθεραπεία ευρύτερα ακόμα υποφέρει από διάχυτη ετερο-και cis-κανονικότητα που μειώνει την έννοια της συμπερίληψης.

Το βιβλίο συμπεριλαμβάνει άρθρο της Πάρβη Πάλμου, Ψυχοθεραπεύτριάς Gestalt, Υπεύθυνης Υγείας Τρανς και Ιντερσεξ Οικογενειών ΣΥΔ, με τίτλο: The Drag and Queer Years as a Means of Developing a Therapeutic Self: Bringing Street Work in the Office. 
Αυτό το βιβλίο προσφέρει ερευνητικό και εκπαιδευτικό υλικό με βάση τη θεραπεία Gestalt σχετικά με το φύλο, την σεξουαλικότητα και την ποικιλομορφία των σχέσεων GSRD (Gender and Sexual Relationship Diversity), συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων για διάφορα ζητήματα GSRD και πώς οι θεραπευτές μπορούν να γίνουν πιο ευαίσθητοι στη GSRD.

Οι συντελεστές τοποθετούνται σε όλο το φάσμα της GSRD και προσφέρουν τις φωνές τους ως πρόσκληση για περαιτέρω Queer συμπερίληψη στην κοινότητα Gestalt με ποικίλο περιεχόμενο που κυμαίνεται από ακαδημαϊκά, ερευνητικά προσανατολισμένα κομμάτια έως βιωματικές, στοχαστικές προοπτικές.

Τα επιλεγμένα κεφάλαια διερευνούν θέματα που περιλαμβάνουν θεραπευόμενα ατομα με φύλο και σεξουαλικότητα που εντάσσονται εκτός του δίπολου, ποικιλομορφία σχέσεων, ενσωμάτωση GSRD και θεραπείας Gestalt και αντιμετώπιση της ετεροκανονικότητας στην εκπαίδευση στη θεραπεία Gestalt.

Το βιβλίο Queering Gestalt Therapy απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το φύλο την σεξουαλικότητα και την ποικιλομορφία των σχέσεων, ειδικά καθώς σχετίζονται με την πρακτική της θεραπείας Gestalt. Αυτό το βιβλίο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για θεραπευτές, επόπτες, coaches και φοιτητές της θεραπείας Gestalt.

Editors: Alman Ayhan, Gillespie John, Kolmannskog Vikram

Περιεχόμενα:

Welcome Everyone

1. Understanding Gender Radical Clients
2. Gender-identification
3. Holding Uncertainty so that it can be Thought About: Relational Gestalt Therapy with Gender Creative Children
4. The Drag and Queer Years as a Means of Developing a Therapeutic Self: Bringing Street Work in the Office – Συνεισφορά στον τόμο της Πάρβη Πάλμου, Ψυχοθεραπεύτριάς Gestalt, Υπεύθυνης Υγείας Τρανς και Ιντερσεξ Οικογενειών ΣΥΔ
5. Experiment and Phenomenology in Treating Gender Dysphoria
6. ‘Selfish and Destructive’: Where does the late-in-life lesbian seek therapeutic support?
7. A Gay Son and His Dying Straight Dad: An Account of Ambiguous Loss and the Embodiment of Homophobia
8. Activism and Therapy
9. Compulsive Sexual Behaviours: Moving Beyond the Frontiers of Addiction Thinking
10. Queering Relationships
11. LGBTI in Rural Ireland: Secret Lives Creatively Lived
12. Gender, Sexuality and Relationship Diversity (GSRD) Sensitive Gestalt Psychotherapy
13. ‘I assumed that it was a man she was in love with’: Heteronormativity and Queer Experimentation in Gestalt Therapy Training

* Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για προ-παραγγελία –>εδώ

Friday, October 9, 2020

«Whataboutism» ή Αλλιώς μια Τακτική Προπαγάνδας Αποπροσανατολισμού της Κοινής Γνώμης

Το Whataboutism δίνει μια ένδειξη για τη σημασία του με το όνομα του. Δεν είναι απλώς η αλλαγή ενός θέματος συζήτησης ως πολιτική στρατηγική. Είναι ουσιαστικά μια αντιστροφή της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι ένας αντίπαλος είναι ένοχος για ένα αδίκημα εξίσου απαίσιο ή χειρότερο από αυτό που κατηγορήθηκε το αρχικό πρόσωπο ή ομάδα. Είναι μια τεχνική ρητορικής που χρησιμοποιείται απο το πρόσωπο ή την ομάδα που έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα, ή ενέργεια ώστε να εκτρέψει  την προσοχή από τις δικές του πράξεις σε πράξεις άλλων που βέβαια παρουσιάζει πάντα και με τρόπο βολικό, ως χειρότερες. Αρχικά το θέμα της εκτροπής μπορεί να μοιάζει άσχετο με αυτό που συζητιέται, και εμπεριέχει έμμεση κριτική,  π.χ. ανακοινώνουμε ότι θέλουμε να παλέψουμε για τα δικαιώματα των τρανς ανθρώπων, και η «Whataboutism» απόκριση είναι: Nαι αλλά για την οικονομία και τους ανθρώπους που πεινάνε δεν ενδιαφέρεστε.

                                                                     [Image via Freepik.com]

Το πρόσωπο που την χρησιμοποιεί μπορεί να το κάνει είτε συνειδητά, ως πολιτική, είτε ασυνείδητα, διότι έχει μεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον το οποίο είναι κατάλληλο για να ανθίσουν ρητορικές αυτού του είδους. Συνηθώς περιβάλλον αυταρχικό, όπου ο παραγωγικός διάλογος, η αυθεντικότητα και η ενσυναίσθηση δεν ευδοκιμούν. Ένα περιβάλλον που οι γονείς κατηγορούν ο νέας τον άλλον για να αποφύγουν την ευθηνή της δυσλειτουργικής επαφής με το παιδι.

Όποιο και να είναι το κίνητρο αυτής της τακτικής είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη διότι έχει δημιουργηθεί για να μανιπιουλάρει την κοινή γνώμη. Είναι αγαπημένο όπλο των ναρκίσσων και των απολυταρχικών καθεστώτων και αποτελεί την βασική τακτική που χρησιμοποιεί στην πολιτική του ο Τραμπ αλλά και ο Πούτιν. Είναι αγαπημένη τακτική των troll στα social media. Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε το 1978 στις τακτικές προπαγάνδας της Σοβιετικής Ένωσης κατά τον ψυχρό πόλεμο. Όταν η Δύση επέκρινε τη Σοβιετική Ένωση, ας πούμε, για παραβιάσεις και καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Σοβιετική Ένωση επισήμανε τα εγκλήματα που διαπράττονται από δυτικά έθνη. Υψώνοντας λοιπόν το δάχτυλο σε κάποιο άλλο πρόσωπο ή ομάδα ανθρώπων ο θύτης αποποιείται την ευθύνη του και παράλληλα μεταβιβάζει τις ευθύνες αλλού.

Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας καταλήγει σε μια κυκλική επανάληψη η οποία παράγει ένα «αδύνατο επιχείρημα», αδύνατον να το καταρρίψεις διότι είναι άκαμπτο και παρασύρει τον συνομιλητή σε έναν φαύλο κύκλο. Αν το εξετάσουμε σε συναισθηματικό-ψυχολογικό επίπεδο θα δούμε ότι ουσιαστικά οι ενήλικες παλινδρομούν σε ένα παιδικό τρόπο απόκρισης και επιχειρηματολογίας. Αν ρωτήσουμε ένα εξάχρονο παιδι πως τα πήγε στο σχολείο, είναι πιθανό να απαντήσει, ναι αλλά ο αδελφός μου δεν διαβάζει τίποτα.

Το Whataboutism χρησιμοποιείται ως μια μορφή δυσλειτουργικής εκλογίκευσης, που βέβαια εμπεριέχει τεράστιες δόσεις άρνησης και υποκρισίας. Με σκοπό την μετάθεση ευθύνης και την ωραιοποίηση του θύτη.   

Ας κλείσω λοιπόν με μια ερώτηση,

τι λέτε λοιπόν, συμβαίνει αυτό το φαινόμενο στην χώρα μας, σας θυμίζει κάτι και αν ναι τι;

Πάρβη Πάλμου για το T-Zine.gr

Πηγές:

https://www.merriam-webster.com/words-at-play/whataboutism-origin-meaning

https://www.japantimes.co.jp/community/2018/07/15/issues/what-about-we-stop-it-with-the-whataboutism/

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1060586X.2020.1730121?needAccess=true&journalCode=rpsa20

Saturday, August 3, 2019

Περί Ψυχής και Άλλων ΔαιμονίωνΚίνητρο για το συγκεκριμένο άρθρο αποτέλεσε η συχνή τοποθέτηση που ακούω από πολλά πρόσωπα που στηρίζουν το επιχείρημα ότι η ψυχολογία δεν είναι επιστήμη διότι εμπεριέχει στον ορισμό της την λέξη ψυχή της οποίας η ύπαρξη δεν είναι αποδεδειγμένη. Στόχος του άρθρου  δεν είναι να συζητήσουμε την ύπαρξη ή μη ύπαρξη της ψυχής διότι αυτό το θέμα δεν ανήκει στα θέματα που ερευνά και πραγματεύεται η ψυχολογία αλλά η θρησκεία και η μεταφυσική.  Επίσης δεν θα επιχειρήσω να μιλήσω εκ μέρους όλων των ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων αλλά θα μιλήσω για την ψυχοθεραπεία Gestalt στην οποία έχω εκπαιδευτεί. 

Η θεραπεία Gestalt είναι ουσιαστικά ένας τρόπος ζωής με τα πόδια του ατόμου να πατάνε καλά στο έδαφος. Δεν σκοπεύει να κατευθύνει το άτομο στην πορεία της φώτισης. Είναι ένας τρόπος ύπαρξης  στον κόσμο με έναν πλήρη, ελεύθερο και ανοιχτό τρόπο”(Psychopedia).

Στοχεύει στην στήριξη της οργανισμικής αυτορύθμισης  και της ισορροπίας του οργανισμού κατά την επαφή και διάδραση του με το περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία(equilibrium), χρειάζεται να υπάρχει μια καλή «συνεργασία» μεταξύ των τριών πτυχών της επίγνωσης, του νου, του σώματος και του συναισθήματος.  Η λέξη λοιπόν «ψυχή» δεν υπάρχει πουθενά σε αυτή την εξίσωση. 

Όταν σε ένα πρόσωπο παρατηρείται έντονη ασυμφωνία μεταξύ των τριών πτυχών της επίγνωσης εντοπίζουμε το φαινόμενο της εγώ-δυστονικότητας , η οποία είναι "ένα σύμπτωμα ή εμπειρία που βρίσκει ο θεραπευόμενος άβολο ή δεν θέλει να βιώσει και είναι ασύμφωνη με το πως αντιλαμβάνεται την προσωπικότητα του" (Nicholas G. Ward). Π.Χ. Οι γονείς μου με πιέζουν να παντρευτώ, το συναίσθημα μου λέει όχι αλλά ο νους μου έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από την κοινωνικοποίηση λέει ναι, η εσωτερική σύγκρουση που βιώνω ενδο-ψυχικά αρχίζει και επηρεάζει το σώμα μου, έχω πονοκεφάλους, στομαχόπονους και κρίσεις πανικού.

Το παραπάνω παράδειγμα λοιπόν είναι ένα παράδειγμα σωματοποίησης, παρουσιάζει ένα ψυχο-σωματικό σύμπτωμα, και εδώ λοιπόν μπαίνει στην εξίσωση μας η λέξη ψυχή η οποία είναι ένα κατάλοιπο του παρελθόντος από την εποχή που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν την επίδραση του νου και του συναισθήματος στο σώμα και τον οργανισμό και θεωρούσαν ότι η «ψύχη» έχει καταληφθεί από δαιμόνια. 


Αυτές οι ιδέες δεν έχουν καμία σχέση με την σύγχρονη ψυχολογία η οποία εξετάζει μετρήσιμα φαινόμενα.  

Σωματοποίηση: Η σωματοποίηση ορίζεται ως η τάση να παρουσιάζεται η ψυχολογική δυσφορία υπό τη μορφή σωματικών συμπτωμάτων.

* Σε μια μελέτη 1000 ασθενών που παρουσίασαν κατά τη διάρκεια μιας τριετούς περιόδου με 567 νέα συμπτώματα 14 κοινών συμπτωμάτων (συμπεριλαμβανομένου του θωρακικού άλγους, κόπωσης, ζάλης, πονοκέφαλος, οίδημα, πόνος στην πλάτη, δύσπνοια, αϋπνία, κοιλιακό άλγος, ανικανότητα, απώλεια βάρους, βήχας και δυσκοιλιότητα) μια φυσική αιτία βρέθηκε μόνο στο 16%. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο το 16% όλων αυτών των καταγγελιών είχε φυσική αιτία και το άλλο 84% είχε ψυχοσωματική αιτία. μάλλον, αυτό σημαίνει ότι το 84% των συμπτωμάτων δεν είχε γνωστή σωματική αιτία.*

Στον μεσαίωνα η ψυχολογία εξηγούταν και προσεγγίζονταν με θεολογικούς όρους και η υποστήριξη των ψυχικά ασθενών πραγματοποιούνταν σε μοναστήρια μέχρι που στην πρώιμη αναγέννηση εμφανίστηκε ο Thomas Aquinas(1225-1274) επηρεασμένος σε τόσους πολλούς τομείς της μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της φιλοσοφίας, της θεολογίας και της φυσικής επιστήμης, άλλαξε τις Ιουδαϊκο-χριστιανικές ιδέες με την ανακαλυφθείσα γνώση των Αρχαίων Ελλήνων που έφτασαν στην Ευρώπη μέσω αραβικών μεταφράσεων. 


Στο De Anima του, σημείωσε κάποιες πεποιθήσεις για τον οργανισμό και τον νου, πιστεύοντας ότι πρέπει να χωριστεί σε:

Οργανικό: Οι οργανικές ικανότητες, που διέπουν την ανάπτυξη, τη διατροφή και την επούλωση.

Αισθητηριακό: Αυτό διέπει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Η γνωστική πτυχή διέπει τις πέντε αισθήσεις.
    
Ορθολογικό: Οι ορθολογικές ικανότητες διέπουν τη σκέψη και τη συλλογιστική. Πίστευε ότι η παθητική διάνοια, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο ο νους αντιλαμβάνεται τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τις αισθήσεις και την ενεργή διάνοια. δηλαδή τις αφηρημένες διαδικασίες του νου που ο νους στη συνέχεια ορθολογεί για να εκτελέσει πράξεις που ταιριάζουν στο γενικότερο καλό.

Πίστευε επίσης στην επιρροή του υπερφυσικού και της αστρολογίας, αλλά τέτοιες πεποιθήσεις δεν ήταν ασυνήθιστες εκείνη την εποχή.

Όπως οι περισσότεροι κλασσικοί μελετητές, διαιρούσε την ψυχική ασθένεια σε μελαγχολία, μανία και κατάθλιψη και πίστευε ότι η ευχαρίστηση, η σεξουαλικότητα και η αναζήτηση της ευχαρίστησης ήταν ξεχωριστές πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας. Πιστεύει επίσης ότι η νοημοσύνη και η συλλογιστική έπρεπε να είναι καθαρές και αδιανόητες, ως θεϊκή όψη στην ανθρωπότητα, έτσι οι ψυχικές ασθένειες έπρεπε να έχουν μια σωματική διαταραχή που βασίζεται σε υποκείμενα προβλήματα με το σώμα, μια πολύ πρώιμη  Gestalt προσέγγιση. 

Κάνοντας λοιπόν ένα άλμα στο χρόνο και φτάνοντας στο Εδώ και το Τώρα να ξεκαθαρίσω ότι η σύγχρονη ψυχολογία και συγκεκριμένα η ψυχοθεραπεία Gestalt δουλεύει με άμεσα παρατηρήσιμα συμπτώματα τα οποία  μπορούν να αξιολογηθούν ερευνητικά, στατιστικά και πειραματικά και να παράξουν επαναλήψιμα και έγκυρα αποτελέσματα. 


Για την Gestalt πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η αυθεντική παρουσία, διότι χωρίς παρουσία δεν μπορεί να υπάρξει επαφή. Ο θεραπευτής Gestalt πολύ συχνά εκφράζει τον εαυτό του στο θεραπευόμενο, την προσωπική του εμπειρία, συναισθήματα, σκέψεις, καθώς και το τι παρατηρεί στον θεραπευόμενο. Η παρατήρηση που εκφράζεται από το θεραπευτή, έχει να κάνει με τη στάση του σώματος ή με εκφράσεις του προσώπου του θεραπευόμενου στο εδώ και στο τώρα, χωρίς ερμηνεία. 


“Μια αυξανόμενη βάση αποδεικτικών στοιχείων επιβεβαιώνει ότι η θεραπεία Gestalt είναι το ίδιο αποτελεσματική με άλλες θεραπευτικές μεθόδους. Μελέτες έδειξαν ότι οι βιωματικές θεραπείες (experiential therapies) δεν είναι κατώτερες από την CBT (Saxon et al, 2017).
 
“Η δύναμη της θεραπευτικής σχέσης μεταξύ του θεραπευόμενου και του θεραπευτή επηρεάζει περισσότερο την θεραπευτική έκβαση από μια συγκεκριμένη προσέγγιση”(Bordin, 1979).

Κλείνοντας δανείστηκα μέρος του τίτλου από τον αγαπημένο μου Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές θα δανειστώ λοιπόν και μέρος από ένα quote του αλλάζοντας το λίγο για το κλείσιμο. 

“Η άγνοια είναι ο μαστροπός της προκατάληψης”.

 

Πάρβη Πάλμου Clinical Psychology MA, Gestalt Therapist, Phd Candidate University of Bolton 

Πήγες: 


Tuesday, July 10, 2018

Ψυχική Αρχιτεκτονική Ι και ΙΙ για Πρώτη Φορά στα Χανιά!


Εκεί που ο Carl Jung συναντά την Gestalt!


Πρόκειται να πραγματοποιηθούν δύο σεμινάρια:

Ψυχική Αρχιτεκτονική 1 - Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018
&
Ψυχική Αρχιτεκτονική 2 - Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018

'Ώρες Σεμιναρίων: Σάββατο 10.30-17.00 και Κυριακή 10.30-17.00Τι είναι η Ψυχική Αρχιτεκτονική;

Η Ψυχική Αρχιτεκτονική είναι μια συνθετική μέθοδος αυτογνωσίας που δημιουργήθηκε από την Πάρβη Πάλμου το 2013.

Είναι μια υποκειμενική σχηματική απεικόνιση της φαινομενολογίας του θεραπευόμενου. Επιχειρεί να απεικονίσει τους μηχανισμούς διακοπής της επαφής, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα και τους φαύλους κύκλους, τα δίπολα της ψυχοσύνθεσης καθώς και τον αυθεντικό εαυτό σε σχέση με την persona. Είναι μια μέθοδος εμπνευσμένη από την θεραπεία Gestalt και την αντίληψη του Jung για την δομή της ψυχοσύνθεσης και της συνειδητότητας (διαγράμματα της ψυχοσύνθεσης του Jung). Είναι ένα διάγραμμα το οποίο συν-δημιουργείται από το θεραπευτή και το θεραπευόμενο μέσω της διαλεκτικής και της σχεσιακής θεραπείας με σκοπό να κάνει πιο απτή την πολυπλοκότητα των μηχανισμών και των αντιδράσεων με τελικό στόχο την επαφή με τον αυθεντικό εαυτό και την αύξηση της επίγνωσης.

Αποτελεί για το θεραπευόμενο ένα μικρό χάρτη των ιδιαιτεροτήτων της ψυχοσύνθεσης του και του προσφέρει ένα σημείο αναφοράς για την κατανόηση των βιωμάτων του.

«Η εμπειρία μου έχει δείξει πως πολύ συχνά όσο και να επισημαίνω στη θεραπεία ένα μηχανισμό διακοπής της επαφής, ή ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο συμπεριφοράς, πολύ συχνά ο θεραπευόμενος δυσκολεύεται να το συγκρατήσει στη μνήμη του ώστε την επομένη φορά που αυτό το μοτίβο θα αναδυθεί να έχει την ικανότητα να το φέρει στην επίγνωση του. Για αυτό το λόγο Η Ψυχική Αρχιτεκτονική είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει το θεραπευόμενο να κατανοήσει τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Είναι ένα σχέδιο που μπορεί να το πάρει μαζί του και ανά πάσα στιγμή να βλέπει σε ποιο σημείο του επαναλαμβανόμενου μοτίβου βρίσκεται».

Τι περιλαμβάνει - Workshop

Ψυχική Αρχιτεκτονική Ι:

• Persona, Εγώ και Αυθεντικός Εαυτός

Γνωριμία με την Persona

Το Εγώ ως Διαπραγματευτής

Φτάνοντας στον Αυθεντικό Εαυτό

• Εντόπιση Διπόλων με τη Χρήση της Άδειας Καρέκλας

(η άλλων Τεχνικών Gestalt)

Πως, Πότε και Που Εμφανίζονται τα Δίπολα;

Ποια η Χρησιμότητα τους για την Ψυχοσύνθεση;

• Δίπολα και Οργανισμική Αυτορρύθμιση

Τι Είναι η Οργανισμική Αυτορρύθμιση;

Yin-YangEquilibrium

Πως Επηρεάζουν τα Δίπολα την Οργανισμική Αυτορρύθμιση;

Σχέση Διπόλων-Ενδοβολών

• Μηχανισμοί Διακοπής της Επαφής

Μέθοδοι Υποστήριξης του Θεραπευόμενου για τον Εντοπισμό Μηχανισμών Διακοπής της Επαφής.

Πως Συμβάλουν οι Μηχανισμοί Διακοπής της Επαφής στην Συντήρηση των Διπόλων και Κατ’ Επέκταση στην Συντήρηση Επαναλαμβανόμενων Μοτίβων

• Ψυχική Αρχιτεκτονική 

Τεχνικές Σχηματοποίησης

Κατανόηση και Χρήση των Σχημάτων ως Homework

Το Σχήμα ως Ζωντανός Οργανισμός Αέναης Αλλαγής


Ψυχική Αρχιτεκτονική ΙΙ:

• Αποδόμηση της Persona

Ασκήσεις Από-μηχανοποιήσης

Ενδυνάμωση του Αυθεντικού Εαυτού

• Γνωριμία με τη Σκιά

Σκιά, Οργανισμός και Equilibrium

ShadowPlay- Το Παιχνίδι της Σκιάς

• Το Παίξιμο της Προβολής

Οι Τεχνικές της Πρόβας

Η Εξάλειψη της Ενδοβολής

• Ψυχική Αρχιτεκτονική

Τεχνικές Σχηματοποίησης

Κατανόηση και Χρήση των Σχημάτων ως Homework

Το Σχήμα ως Ζωντανός Οργανισμός Αέναης Αλλαγή

Απευθύνεται σε:

• Εκπαιδευόμενους και επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας

• Όσους ενδιαφέρονται για αυτογνωσία και εξέλιξη

Κόστος σεμιναρίου 2 ημερών 130 ευρώ 

Τιμή έγκαιρης εγγραφής μέχρι 4 Σεπτεμβρίου 2018 100 ευρώ 

Κράτηση θέσης με κατάθεση 50% του ποσού 

Ο Χώρος θα ανακοινωθεί σύντομα! 

Επικοινωνία-Εγγραφές: 

palmoup@hotmail.com

τηλ. 6976307815

Tuesday, May 15, 2018

EΣΩΤΕΡΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΜΟΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΝΣΦΟΒΙΑ, ΕΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΥΠΕΡΕΓΩ

Από τη γέννησή μας καθώς και σε όλη την πορεία εξέλιξης του εαυτού μας ερχόμαστε σε μια επαφή με τα “θέλω” μας και πολύ νωρίς συνειδητοποιούμε ότι δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλες μας τις επιθυμίες. Ξαφνικά κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε ότι μας περιορίζουν χιλιάδες επιβεβλημένα “πρέπει” τα οποία έρχονται σε αντίθεση με τις δικές μας ανάγκες. Από την πλέον γνωστή άποψη ότι τα αγόρια δεν πρέπει να κλαίνε και χιλιάδες άλλες άκαμπτες και σκληρές πεποιθήσεις σε σχέση με ποιά πρέπει να είναι τα ‘σωστά” χαρακτηρίστηκα ενός άξιου εκπροσώπου του αντρικού ή του γυναίκειου φύλου, μπορούν να δημιουργηθούν άκρως επικίνδυνα κοινωνικά εμφυτεύματα τα οποία εμποδίζουν την ικανότητα του ανθρώπου να εξελίξει τις πραγματικές του ικανότητες και να έρθει σε επαφή με τον αυθεντικό του εαυτό.

Αυτά τα κοινωνικά εμφυτεύματα μας προσφέρονται απλόχερα και εγκαθιδρύονται στην ψυχοσύνθεση ως προστάγματα των φροντιστών, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας. Αυτά τα εμφυτεύματα είναι οι κοινωνικές ενδοβολές που συνοδεύουν το άτομο σε όλη την πορεία της ζωής του σαν απρόσκλητοι και ανεπιθύμητοι επισκέπτες, οι οποίοι δεν έχουν την ευαισθησία να αναχωρήσουν κατόπιν απαίτησης αυτού που τους φιλοξένει και έχουν την ιδιότητα να καταλαμβάνουν και να ελέγχουν και άλλες πτυχές της ψυχοσύνθεσης.

Το μικρό παιδί εξαρτημένο απόλυτα από τους φροντιστές του, έχει την ικανότητα να απορροφάει και να επεξεργάζεται πληροφορίες σε πολύ μεγάλη ταχύτητα και βάθος, αυτή ακριβώς την ικανότητα εκμεταλλεύονται οι ενδοβολές για να τραφούν, με παρόμοιο τρόπο που τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούν τα υγιή κύτταρα. Όσο πιο νέο είναι το άτομο, τόσο πιο βαθειά και ισχυρή είναι η ενδοβολή, στις περισσότερες περιπτώσεις.

Αρχικά ο ρόλος της ενδοβολής είναι να διακόψει βίαια την φυσική ροή του οργανισμού, όταν το παιδί πέφτει κάτω και χτυπάει, πονάει και η φυσική ροή του οργανισμού του το κάνει να θέλει να κλάψει, τότε είναι η στιγμή οπού οι φροντιστές έχουν την ευκαιρία να εγκαταστήσουν το νέο λογισμικό, ώστε να συνάδει με αυτό που η σημερινή κοινωνία έχει βαφτίσει αυθαίρετα και παραβιαστικά ως “φυσιολογικό.” Με την πρόθεση το παιδί τους να ενταχθεί ομαλά σε αυτό που οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ως λειτουργική κοινωνία. Να δημιουργήσουν ένα πλάσμα που θα είναι άξιο να συνεχίσει την παράδοση της ετεροκανονικότητας και της κοινωνικά κατασκευασμένης νορμαλότητας, που τρέμει ότι θα προσβληθεί από το διαφορετικό.


Εκείνη λοιπόν την στιγμή που το παιδί έχει πέσει κάτω και είναι έτοιμο να κλάψει, ξεκινά ο κοινωνικός προγραμματισμός, “οι άντρες δεν κλαίνε”, “πως κάνεις έτσι, σαν κοριτσάκι”, “το κλάμα είναι μόνο για τις αδελφές, εσύ θα γίνεις άνδρας”.

Μέσα σε λίγα λοιπόν δευτερόλεπτα προσφέρεται στο νέο άνθρωπο ένα υπέροχο κοκτέιλ, ρατσισμού, σεξισμού, ομοφοβίας και τρανσφοβίας, με πολλά άλλα κρυφά συστατικά που ολοκληρώνουν το ελιξίριο της βέβαιης μελλοντικής σύγκρουσης.

Η ενδοβολή που θα προσπαθήσουν να εγκαταστήσουν, ασυνείδητα οι φροντιστές, πολύ συχνά έρχεται σε σύγκρουση με την φυσική ροή του ατόμου σε όλα τα επίπεδα, και κυρίως στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου και ποτέ δεν απορροφάται από τον οργανισμό, διότι αποτελεί ξένο σώμα. Μια πέτρα που έχει καταπιεί το παιδί, “αμάσητη”. Διότι δεν έχει ακόμα την δυνατότητα να “μασάει”. Να διασπά δηλαδή και να ενσωματώνει τις πληροφορίες.

Είσαι αγοράκι -μα εγώ νιώθω κοριτσάκι. Αγαπάω τον Κωστάκη, δεν γίνεται αυτό – είσαι αγοράκι, τα αγοράκια αγαπάνε μόνο κοριτσάκια.

Ανάλογα λοιπόν από την ανθεκτικότητα του παιδιού που επηρεάζεται από χιλιάδες παράγοντες αυτή η ενδοβολή θα εγκαθιδρυθεί ή όχι.

Πολύ συχνά δέχομαι την ερώτηση πως μερικοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ταυτότητα φύλου τους ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, πολύ νωρίς ή αργότερα στην ζωή τους. Η άποψη μου είναι ότι σε αυτού του είδους την αυτοαντίληψη η ισχύ των ενδοβολών παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όσο πιο ισχυρές είναι οι ενδοβολές τόσο πιο αργά το άτομο αντιλαμβάνεται και έρχεται σε επαφή με τον αυθεντικό του εαυτό.

Αυτή η διακοπή της ροής του οργανισμού από το περιβάλλον έχει αποτέλεσμα την δημιουργία μιας πολικότητας στην ψυχοσύνθεση του ατόμου. Στην μια πλευρά του πόλου είναι η κοινωνική ενδοβολή, το πρέπει, το υπερεγώ με ψυχαναλυτικούς όρους ή ο αφέντης με όρους Gestalt. Από την άλλη πλευρά βρίσκεται ο αυθεντικός εαυτός, το θέλω, το είμαι. Αναπόφευκτα αυτοί οι δύο πόλοι συγκρούονται στην ζωή των περισσότερων ανθρώπων, υπάρχουν βεβαία και άνθρωποι που οι ενδοβολές τους είναι τόσο ισχυρές που ζουν όλη τους την ζωή χωρίς καν να υποπτευτούν ότι η ζωή που ζουν δεν είναι δική τους.

Τα lgbtqi+ άτομα συνήθως έρχονται για θεραπεία την στιγμή που ανακαλύπτουν αυτήν την πολικότητα ή που έχει ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών και αναπόφευκτα και με το περιβάλλον, διότι κάθε σύγκρουση που υπάρχει στο άτομο ενδο-ψυχικά θα προβληθεί και διαπροσωπικά.

Η δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε το άτομο να βρει την δική του αυθεντική θέση ανάμεσα στις δύο πολικότητες, να εξομαλύνουμε την σύγκρουση και να εκπαιδεύσουμε τις δύο πλευρές ώστε να συνεργάζονται, καταπολεμώντας τις δικές μας ενδοβολές και κοινωνικές κατασκευές που προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο της διαδικασίας, όπως έκαναν στο παρελθόν οι φροντιστές.

Ενδοβολή – oρισμός: Η ενδοβολή, κατά τον Fritz Perls, είναι ο τρόπος που το άτομο σε νεαρή ηλικία εσωτερικεύει πεποιθήσεις, πολιτιστικές αξίες και κανόνες, χωρίς όμως να είναι σε θέση να τις επεξεργαστεί, να τις αντικρούσει ή να τις αφομοιώσει. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς διακοπής της επαφής κατά την θεραπεία Gestalt (μηχανισμούς άμυνας κατά την ψυχανάλυση). Η εσωτερικευμένες ενδοβολές και η αφομοίωση τους παίζουν μεγάλο ρόλο στην μετέπειτα εξέλιξη του ατόμου.

© T-zine.gr

Wednesday, May 3, 2017

H Hellenic Youth Participation διοργανώνει σεμινάριο με θέμα την Ψυχική Αρχιτεκτονική3 διαθέσιμες θέσεις!!

H Hellenic Youth Participation διοργανώνει σεμινάριο με θέμα την Ψυχική Αρχιτεκτονική, τη βιωματική προσέγγιση αυτογνωσίας που δημιουργήθηκε από την Ψυχοθεραπεύτρια Πάρβη Πάλμου.

Τίτλος: Ψυχική Αρχιτεκτονική Ι
Πότε: Κυριακή 7 Μαΐου (11-16:00)
Που: Δ. Σούτσου 10, Αμπελόκηποι (πλησίον μετρό)
Εισηγήτρια: Πάρβη Πάλμου

Τι είναι η Ψυχική Αρχιτεκτονική;

Η Ψυχική Αρχιτεκτονική είναι μια συνθετική μέθοδος αυτογνωσίας που δημιουργήθηκε από την Πάρβη Πάλμου το 2013.

Είναι μια υποκειμενική σχηματική απεικόνιση της φαινομενολογίας του θεραπευόμενου.Επιχειρεί να απεικονίσει τους μηχανισμούς διακοπής της επαφής, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα και τους φαύλους κύκλους, τα δίπολα της ψυχοσύνθεσης καθώς και τον αυθεντικό εαυτό σε σχέση με την persona. Είναι μια μέθοδος εμπνευσμένη από την θεραπεία Gestalt και την αντίληψη του Jung για την δομή της ψυχοσύνθεσης και της συνειδητότητας (διαγράμματα της ψυχοσύνθεσης του Jung). Είναι ένα διάγραμμα το οποίο συν-δημιουργείται από το θεραπευτή και το θεραπευόμενο μέσω της διαλεκτικής και της σχεσιακής θεραπείας με σκοπό να κάνει πιο απτή την πολυπλοκότητα των μηχανισμών και των αντιδράσεων με τελικό στόχο την επαφή με τον αυθεντικό εαυτό και την αύξηση της επίγνωσης.
Αποτελεί για το θεραπευόμενο ένα μικρό χάρτη των ιδιαιτεροτήτων της ψυχοσύνθεσης του και του προσφέρει ένα σημείο αναφοράς για την κατανόηση των βιωμάτων του.

«Η εμπειρία μου έχει δείξει πως πολύ συχνά όσο και να επισημαίνω στη θεραπεία ένα μηχανισμό διακοπής της επαφής, ή ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο συμπεριφοράς, πολύ συχνά ο θεραπευόμενος δυσκολεύεται να το συγκρατήσει στη μνήμη του ώστε την επομένη φορά που αυτό το μοτίβο θα αναδυθεί να έχει την ικανότητα να το φέρει στην επίγνωση του. Για αυτό το λόγο Η Ψυχική Αρχιτεκτονική είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει το θεραπευόμενο να κατανοήσει τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Είναι ένα σχέδιο που μπορεί να το πάρει μαζί του και ανά πάσα στιγμή να βλέπει σε ποιο σημείο του επαναλαμβανόμενου μοτίβου βρίσκεται».
Workshop
Ψυχική Αρχιτεκτονική Ι:

• Persona, Εγώ και Αυθεντικός Εαυτός
Γνωριμία με την Persona
Το Εγώ ως Διαπραγματευτής
Φτάνοντας στον Αυθεντικό Εαυτό

• Εντόπιση Διπόλων με τη Χρήση της Άδειας Καρέκλας
(η άλλων Τεχνικών Gestalt)
Πως, Πότε και Που Εμφανίζονται τα Δίπολα;
Ποια η Χρησιμότητα τους για την Ψυχοσύνθεση;

• Δίπολα και Οργανισμική Αυτορρύθμιση
Τι Είναι η Οργανισμική Αυτορρύθμιση;
Yin-YangEquilibrium
Πως Επηρεάζουν τα Δίπολα την Οργανισμική Αυτορρύθμιση;
Σχέση Διπόλων-Ενδοβολών

• Μηχανισμοί Διακοπής της Επαφής
Μέθοδοι Υποστήριξης του Θεραπευόμενου για τον Εντοπισμό Μηχανισμών Διακοπής της Επαφής.
Πως Συμβάλουν οι Μηχανισμοί Διακοπής της Επαφής στην Συντήρηση των Διπόλων και Κατ’ Επέκταση στην Συντήρηση Επαναλαμβανόμενων Μοτίβων

• Ψυχική Αρχιτεκτονική
Τεχνικές Σχηματοποίησης
Κατανόηση και Χρήση των Σχημάτων ως Homework
Το Σχήμα ως Ζωντανός Οργανισμός Αέναης Αλλαγής
Θα ακολουθήσοουν σε επόμενα σεμινάρια η Ψυχική Αρχιτεκτονική ΙΙ και III.

Κόστος: 35 ευρώ

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Κλείστε τη θέση σας τώρα με προσωπικό μήνυμα στη σελίδα της Hellenic Youth Participation! Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο και την εισηγήτρια στείλτε μήνυμα στη σελίδα ή επικοινωνήστε στο
2112163657
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis