Tuesday, April 22, 2014

27 Προκαταλήψεις με τις Οποίες ο Εγκέφαλός μας Διαστρεβλώνει την Πραγματικότητα


Μπορούν οι προκαταλήψεις να διαμορφώσουν τις αντιλήψεις και τα πιστεύω μας για τον κόσμο;


Η γνώση που συγκεντρώνουμε από τις επιστημονικές μελέτες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πως ερμηνεύουμε τα στοιχεία. Οι ερμηνείες, όμως, υπακούν στους ίδιους κανόνες που διέπουν τις αντιλήψεις μας για την πραγματικότητα. Είναι γεμάτες παραδοχές, γενικεύσεις, παραλείψεις και λάθη. Στις κοινωνικές επιστήμες, αυτά τα λάθη αποκαλούνται γνωστικές προκαταλήψεις.

Αυτές οι προκαταλήψεις είναι ενσωματωμένες τόσο στους αντιληπτικούς και τους συναισθηματικούς μηχανισμούς του εγκεφάλου όσο και στους γνωστικούς. Μέχρι να φτάσει η αντιληπτική πληροφορία στη συνείδηση, το άτομο έχει προλάβει να την μετατρέψει σε κάτι καινούργιο και μοναδικό. Αυτή η ανακατασκευή της πραγματικότητας αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζουμε τα πιστεύω μας για τον κόσμο.Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πιστεύω μας παίζει επίσης η λογική, η ορθή σκέψη και η κοινωνική συναίνεση. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τον κόσμο. Αν εντοπίσουμε αυτές τις προκαταλήψεις, μπορούμε να γίνουμε πιο πιστοί.

Tuesday, April 15, 2014

Εννεάγραμμα: Ανακαλύψτε τον Τύπο της Προσωπικότητας σας με ένα Ταξίδι στον Εαυτό και στους Άλλους


Το Εννεάγραμμα είναι ένα γεωμετρικό σύμβολο που αναλύει την ανθρώπινη προσωπικότητα σε 9 διαφορετικούς τύπους και τις υποκατηγορίες τους, εμπεριέχοντας ένα μεγάλο φάσμα από διαβαθμίσεις για τη μοναδικότητα του κάθε τύπου. Αποτελεί επίσης ένα σύμβολο που χαρτογραφεί την πορεία της ανάπτυξης του ανθρώπινου ψυχισμού από τη γέννηση του παιδιού μέχρι τη διαμόρφωσή του στον συγκεκριμένο τύπο προσωπικότητας. Το Εννεάγραμμα είναι μια ψυχοπνευματική τυπολογία, η οποία βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν  τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς και συναισθηματικών αντιδράσεων, να εντοπίσουν τις περιοριστικές τους πεποιθήσεις και να αναγνωρίσουν τα συνειδητά και ασυνείδητα κίνητρά τους. Το Εννεάγραμμα δεν δημιουργήθηκε για να περιορίσει την ανθρώπινη προσωπικότητα σε συγκεκριμένες τυπολογίες, αλλά με σκοπό την αύξηση της επίγνωσης και της κατανόησης του εαυτού καθώς και τον τρόπο της αλλαγής και ωρίμανσης του.

Το γεωμετρικό σχήμα του Εννεαγράμματος είναι ένα αρχαίο σύμβολο που εντοπίζεται στην εποχή του Πυθαγόρα και πιθανώς ακόμα νωρίτερα.  Αυτή η αρχαία και εσωτερική γνώση ήρθε στο φως μέσα από τη διδασκαλία του Γκουρτζίεφ στις αρχές του 20ου αιώνα. Στη συνέχεια ο Βολιβιανός φιλόσοφος και δάσκαλος πνευματικής ανάπτυξης Oscar Ichazo, συνέδεσε αυτή την παραδοσιακή γνώση με τη σύγχρονη ψυχολογία και χρησιμοποιούσε το Εννεάγραμμα ως τρόπο ανάλυσης της δομής της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης  με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον ρόλο και την επιρροή του “Eγώ”.

Monday, April 14, 2014

Εννεάγραμμα: Ένα Ταξίδι στον Εαυτό και στους ΆλλουςΤο Εννεάγραμμα είναι ένα από τα αρχαιότερα συστήματα προσωπικής ανάπτυξης 
και πανίσχυρο μέσο βαθιάς κατανόησης και αλλαγής του εαυτού και των άλλων.
Αποτελεί επιπλέον ένα εξαιρετικό διαγνωστικό και θεραπευτικό εργαλείο
που ενσωματώνει στοιχεία από τους κλασσικούς ψυχολογικούς τύπους προσωπικότητας
προσθέτοντας μια ευρύτερη πνευματική διάσταση
όπως και ένα πλαίσιο εξέλιξης και ωρίμανσης του συνόλου του εαυτού.

Βρείτε σε ποιον τύπο προσωπικότητας ανήκετε,
ώστε να ανακαλύψετε
τα ασυνείδητα σενάρια της ζωής σας
τα μοτίβα με τα οποία σχετίζεστε με τους άλλους και τον κόσμο
και τον προσωπικό σας δρόμο για αλλαγή και μεταμόρφωση

Εισαγωγική παρουσίαση:
Τρίτη 6 Μαΐου 20.00 – 22.30
Είσοδος Ελεύθερη

Σεμινάριο:
9 Μαΐου Παρασκευή 16.00 - 21.00
10 Μαΐου Σάββατο 10.00 – 18.00
11 Μαΐου Κυριακή 10.00 - 18.00

Τόπος Διεξαγωγής: Βασ. Σοφίας 51, Αθήνα
Κόστος Συμμετοχής Σεμιναρίου:
250 ευρώ
210 ευρώ – Έγκαιρη δήλωση συμμετοχής, Φοιτητές, Άνεργοι

Thursday, April 3, 2014

Γιατί επιλέγουμε τον σύντροφο που επιλέγουμε


https://www.facebook.com/events/740086592729095/?pnref=story
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis